Cursus “Heldin”

Voor alle vrouwen die met succes hebben deelgenomen aan de cursus “Heldin” was 16 december was de laatse les. De officiele afsluiting en diploma uitreiking is afgelast als gevolg van de corona maatregelen. Dat wordt later nog een keer ingehaald. Deze cursus is gegeven in samenwerking met het Rode Kruis.