Buurtkamer

De buurtkamer is in november gestart in samenwerking met Touria van Dock. Vanaf januari heeft Delftwijk Hand en Hand de organisatie overgenomen.

Het Lichtfeestje

Op 17 december hebben we dit jaar weer het lichtfeestje gevierd met de aanwezige vrouwen. Er was een bingo met prijzen, een henna workshop, epileren en haar knippen en kaarsen versieren. Samen werd de ochtend afgesloten met een gezonde lunch verzorgd door de deelnemers.

Sinterklaas

Dit jaar hebben wij de kinderen niet vergeten en ze Sinterklaas laten ontmoeten. Alle kinderen kregen een cadeautje van de Sint. Er werden liedjes gezongen en er werd gedanst! Ook werden er zelf pepernoten gebakken.

Workshop Beauty

Op donderdagachtend 29 november was er een geslaagde beauty-workshop. De deelnemers hebben informatie en tips gekregen over make-up en cremes voor gezicht en handen. Ze hebb en ook de verschillende huidtypen leren kennen en de middelen die daar bij horen. Tien deelnemers hebben aan de workshop van Wita mee gedaan.

Dynamiek Training

De Dynamiek training wordt georganiseert in samenwerking met Dock. De training help vrouwen op weg naar werk. De training duurt 8 weken. Delftwijk Hand in Hand neemt de kosten voor de deelnemers op zich.  Er zijn acht vrouwen op 1 november met de training gestart.

Eenzaamheid

Op vrijdag 1 november hadden we een succesvolle bijeenkomst over eenzaamheid onder migrantenvrouwen, Arabisch en Berbers. Er waren 25 mensen aanwezig. In samenwerking met het project Eenzaamheid van Haarlem Effect door Saida. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezonde lunch verzorgd door het project.  

Omgaan met pubers

Op dinsdag 29 oktober was er een bijeenkomst georganiseerd door de Wijkacademie Noord (Haarlem Effect)in samenwerking met  Delftwijk Hand in Hand over pubers.  Wat is een puber? Hoe ga je om met je puber? Wat heeft een puber nodig? Wat heb je als ouder van een puber nodig? Hier hebben we over gesproken met elkaar en met een CJG coach. Er zijn veel vragen naar voren gekomen en er zijn ook goede tips gegevens.

Workshop Gezond eten vrijdag 11 oktober

Op vrijdag 11 oktober van 15:00 tot 20:00 organiseren wij een workshop over gezond eten. Meld je snel aan bij Hassania via email info@delftwijkhandinhand.nl

Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen met de kookworkshop (van 15:00 tot 17:30) . Daarna is er voor meer mensen ruimte, ook om gezond te komen eten!